Intervisie

18150 Incl. BTW

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Dit ter bevordering van de kwaliteit van alle advocaten. Aan deze verplichting kunnen advocaten onder andere voldoen door middel van intervisie. Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.

Prijs

De kosten bedragen € 150,00 ex btw p.p. per online bijeenkomst van 4 uur. Boek je meteen 2 sessies dan heb je gegarandeerd plek én voldoe je meteen aan je verplichting om 8 uur aan intervisie te doen.


Drie groepen

Het is mijn bedoeling om met drie groepen te starten. Een groep voor huurrechtadvocaten, een groep voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van het bestuursrecht (omgevingsrecht) en een meer algemene groep voor vastgoedadvocaten. Indien dat niet lukt, dan is in overleg met de deelnemers een andere verdeling mogelijk. Immers, het hiervoor vereiste netwerk is niet zomaar gebouwd.

In alle gevallen heb ik gekozen voor 2 bijeenkomsten van 4 uur. Dit om in zo min mogelijk bijeenkomsten aan het vereiste aantal van minimaal 8 uur te komen. Ook dit gaat uiteindelijk in overleg met de groep. Dus als de groep liever kortere bijeenkomsten wil, dan is dat bespreekbaar.

Groep Huurrecht

 • Groep 1. Maandag 15 juni 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 1. Maandag 5 oktober 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Maandag 6 juli 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Maandag 2 november 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.

Groep Bestuursrecht

 • Groep 1. Maandag 22 juni 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 1. Maandag 12 oktober 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Maandag 13 juli 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 1. Maandag 9 november 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.

Groep Vastgoedrecht

 • Groep 1. Dinsdag 16 juni 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 1. Dinsdag 6 oktober 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Dinsdag 7 juli 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Dinsdag 3 november 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.

Groep Civiel recht*

 • Groep 1. Dinsdag 22 juni 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Groep 2. Dinsdag 13 oktober 2020: 09.30 uur tot 14.30 uur met één uur lunchpauze.
 • Overige groepen en data in overleg.

*Optioneel

Deelnemen?

Omdat de aanwijzing als gespreksleider nog erg vers is, ben ik momenteel bezig om groepen advocaten samen te stellen. Het doel daarbij is om tot vaste groepen te komen. Immers, bij intervisie is veiligheid in de groep enorm belangrijk. Mét de groep wordt de groep dus samengesteld en eventueel uitgebreid. Heb je interesse voor deelname? Neem dan per e-mailbericht contact met mij op: opsteen@opsteenadvocaat.nl.

Punten

Bij deelname aan beide sessies à 4 uur voldoet de deelnemer aan het vereiste minimale aantal uren van 8 uur. In dat geval heeft de deelnemer recht op 4 niet-juridiche PO-punten.

Aanwijzing NOvA

In 2019 heeft de NOvA advocaten opgeroepen om de cursus tot intervisiegespreksleider te volgen. Hieraan heb ik gehoor gegeven, omdat ik naast mijn “hard skills” ook beschik over sterk ontwikkelde “soft skills”. Èn, omdat ik de wens had (en heb) om die nog meer in te zetten. Die “soft skills” zijn altijd handig geweest. Zowel in mijn omgang met mijn klanten en wederpartijen, als in het aanvoelen en lezen van situaties, etc. Met de opleiding Gespreksleider Intervisie heb ik deze vaardigheden verder mogen ontwikkelen én mag ik deze nu dus ook inzetten voor het begeleiden van intervisiegroepen. Ik ben daarom erg blij, dat ik met ingang van 11 maart 2020 door de NOvA ben aangewezen als gespreksleider. Daarmee mag ik dus vanaf nu intervisie aanbieden die voldoet aan de vereisten van de NOvA. En dat vijf jaar lang.

Intervisiebijeenkomsten

Ik ben momenteel nog bezig een goed intervisienetwerk op te zetten. Het doel is om elke twee maanden intervisiebijeenkomsten te organiseren voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed. Deelnemers bespreken tijdens deze bijeenkomsten meerdere praktijkcasussen aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. De deelnemers kunnen zowel partners als medewerkers zijn, mits iedereen zich veilig voelt om mee te doen. De aandacht richt zich namelijk tijdens intervisie op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Voor het stellen van juridische vragen bestaat dus geen ruimte. Wel voor het stellen van vragen over onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s.

Vereisten

Volgens de NoVa gelden de volgende uitgangspunten:

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
 • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
 • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.