Intervisie

18150 Incl. BTW

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht om jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Dit ter bevordering van de kwaliteit van alle advocaten. Aan deze verplichting kunnen advocaten onder andere voldoen door middel van intervisie. Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.

Prijs

De kosten bedragen € 150,00 ex btw p.p. per online bijeenkomst van 4 uur. Boek je meteen 2 sessies dan heb je gegarandeerd plek én voldoe je meteen aan je verplichting om 8 uur aan intervisie te doen.


Drie groepen

Het is mijn bedoeling om met drie groepen te werken. Een groep voor huurrechtadvocaten, een groep voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van het vastgoed en een meer algemene groep voor civilisten. Op dit moment zoeken we nog deelnemers om de groep huurrecht en de groep civiel recht aan te vullen. Een kleine groep werkt prettig, maar een iets grotere groep geeft nog meer dynamiek.

In alle gevallen is gekozen voor 2 bijeenkomsten van 4 uur. Dit om in zo min mogelijk bijeenkomsten aan het vereiste aantal van minimaal 8 uur te komen. Uiteraard in overleg met de groep. Dus als de groep liever kortere bijeenkomsten wil, dan is dat bespreekbaar.

Groep Huurrecht

 • Donderdag 18 februari 2021
 • Donderdag 27 mei 2021
 • Donderdag 28 oktober 2021
 • Nb. Alle bijeenkomsten zijn telkens van 13.00 uur tot 17.30 uur met een halfuurtje pauze. Één bijeenkomst dient als back-up.

Groep Civiel recht

 • Donderdag 25 maart 2021
 • Donderdag 1 juli 2021
 • Donderdag 4 november 2021
 • Nb. Alle bijeenkomsten zijn telkens van 13.00 uur tot 17.30 uur met een halfuurtje pauze. Één bijeenkomst dient als back-up.

Groep Vastgoedrecht

 • Nog samen te stellen.

Deelnemen?

De groepen zijn momenteel nog erg klein en dus zijn we in eerste instantie op zoek naar advocaten om de bestaande groepen mee uit te breiden. Uiteraard in overleg met de bestaande groep. Immers, bij intervisie is veiligheid in de groep enorm belangrijk. Mét de groep wordt de groep dus samengesteld en uitgebreid. Heb je interesse voor deelname? Neem dan per e-mailbericht contact met mij op: opsteen@opsteenadvocaat.nl.

Punten

Bij deelname aan beide sessies à 4 uur voldoet de deelnemer aan het vereiste minimale aantal uren van 8 uur. In dat geval heeft de deelnemer recht op 4 niet-juridiche PO-punten.

Aanwijzing NOvA

In 2019 heeft de NOvA advocaten opgeroepen om de cursus tot intervisiegespreksleider te volgen. Hieraan heb ik gehoor gegeven, omdat ik naast mijn “hard skills” ook beschik over sterk ontwikkelde “soft skills”. Èn, omdat ik de wens had (en heb) om die nog meer in te zetten. Die “soft skills” zijn altijd handig geweest. Zowel in mijn omgang met mijn klanten en wederpartijen, als in het aanvoelen en lezen van situaties, etc. Met de opleiding Gespreksleider Intervisie heb ik deze vaardigheden verder mogen ontwikkelen én mag ik deze nu dus ook inzetten voor het begeleiden van intervisiegroepen. Ik ben daarom erg blij, dat ik met ingang van 11 maart 2020 door de NOvA ben aangewezen als gespreksleider. Daarmee mag ik dus vanaf nu intervisie aanbieden die voldoet aan de vereisten van de NOvA. En dat vijf jaar lang.

Intervisiebijeenkomsten

Ik ben momenteel nog bezig een goed intervisienetwerk op te zetten. Het doel is om elke twee maanden intervisiebijeenkomsten te organiseren voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed. Deelnemers bespreken tijdens deze bijeenkomsten meerdere praktijkcasussen aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. De deelnemers kunnen zowel partners als medewerkers zijn, mits iedereen zich veilig voelt om mee te doen. De aandacht richt zich namelijk tijdens intervisie op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Voor het stellen van juridische vragen bestaat dus geen ruimte. Wel voor het stellen van vragen over onderwerpen als ethisch handelen, beroepsattitude, aanpak van een zaak, vakbekwaamheid en professionele dilemma’s.

Vereisten

Volgens de NoVa gelden de volgende uitgangspunten:

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
 • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
 • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.