Vaststellingsovereenkomst beëindiging huurovereenkomst

2495 Incl. BTW

Een huurovereenkomst toch voortijdig beëindigen? Dat kan met de vaststellingsovereenkomst beëindiging huur.

Soms hebt u met elkaar een huurovereenkomst gesloten om er vervolgens later achter te komen, dat daaraan geen behoefte meer is. Of u bent erachter gekomen, dat u over de nakoming van de gemaakte afspraken een andere visie hebt. Of u zit simpelweg in een situatie waarin één van de partijen niet meer in staat is om gemaakte afspraken na te komen. In dat geval kunt u samen een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst afspreken.

Voortijdig de huurovereenkomst beëindigen kan bijna altijd. Míts u het maar mét elkaar eens bent over de te maken afspraken. Afspraken die u bij voorkeur schriftelijk vastlegt in een zgn. vaststellingsovereenkomst voortijdige beëindiging huurovereenkomst. Met dit model kunt u samen heel eenvoudig tot de juiste vastlegging van die afspraken komen.

Nb. Als u wat meer wilt lezen over de vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de huurovereenkomst, dan kunt u bijvoorbeeld het artikel over de huurbeëindigingsovereenkomst lezen. In dit artikel gaan we verder in op de aard van deze overeenkomst.