Vonnis tot ontruiming krakers d.d. 9 maart 2020

000 Incl. BTW

Kraken is strafbaar en dus zou het Openbaar Ministerie daartegen moeten optreden. Helaas, is mijn praktijk in ieder geval anders en moeten eigenaren het altijd zelf oplossen. Het vonnis van 9 maart 2020 is daarvan zo’n voorbeeld. In deze zaak had mijn klant nog even gemeend de krakers te helpen door een bruikleenovereenkomst met ze te sluiten. Toen zij de overeenkomst echter beëindigde en de krakers moesten vertrekken, weigerden één persoon dat. En dus zat er voor mijn klant niets anders op, dan een ontruimingsprocedure te starten. Tégen de bewindvoerder, omdat de achtergebleven kraker inmiddels onder bewind was gesteld. Wilt u meer weten lezen over deze zaak? We hebben over dit vonnis nog een artikel geschreven. En dat niet alleen. We hebben ook een artikel geschreven over het huisrecht van krakers, over hun strafrechtelijke ontruiming én over het ontruimingsvonnis dat ik op 24 januari 2017 in een soortgelijke zaak haalde.