Bruikleenovereenkomst antikraak

2495 Incl. BTW

Dit model ziet specifiek toe op het tegengaan van de kraak van een pand. Met deze bruikleenovereenkomst geeft de uitlener een pand om niet in bruikleen aan een gebruiker.

Waarschuwing: Er mag door de uitlener dus absoluut niets worden gevraagd voor het gebruik. Dan is er namelijk sprake zijn van huur en dat moet voorkomen worden.