Organisatie

De organisatie van Opsteen | advocaat in vastgoed kan eenvoudig worden omschreven. Het is een eenmanszaak (KvK-nummer: 67574068), die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven op 27 december 2016. Per 1 januari 2017 is de eenmanszaak ingeschreven bij Nederlandse Orde van Advocaten.

Regels van de Nederlandse Orde van Advocaten Net als alle andere advocaten zijn wij verplicht om ons te houden aan de regels die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn opgesteld. Deze regels zijn te vinden op de site van de orde.

De belangrijkste waarden van advocaten zijn door de orde vastgelegd. Volgens de orde:

  • zijn advocaten onafhankelijk. Zij laten zich leiden door het belang van de cliënt. Een advocaat opereert de advocaat onafhankelijk van de overheid (dus ook politie en justitie), waardoor de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid kan adviseren;
  • zijn advocaten partijdig. In juridische geschillen steunen advocaten hun cliënt door dik en dun. Advocaten zijn dus dé raadsman voor de cliënt en staan enkel en alleen deze cliënt bij. Het is dus niet mogelijk dat advocaten ook de tegenpartij bijstaan;
  • zijn advocaten deskundig. Advocaten hebben uiteraard verstand van het recht (oftewel de wet en rechterlijke uitspraken). Daar zijn zij voor opgeleid. Bovendien moeten advocaten zich jaarlijks bijscholen, zodat hun kennis en kunde op niveau blijft;
  • zijn advocaten integer. Advocaten moeten zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn dan ook gedragsregels vastgelegd in de Advocatenwet. Daarin staat onder andere dat advocaten een realistisch beeld moeten schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de verwachte kosten;
  • gaan advocaten vertrouwelijk om met uw zaak. Advocaten praten met niemand anders over uw zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de cliënt. Daardoor kan de cliënt met de advocaat vertrouwelijk spreken over de zaak en dat komt de belangenbehartiging ten goede. Advocaten hebben een beroepsgeheim en kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht.

Stichting Derdengelden

Wij beschikken niet over een stichting derdengelden.

Kantoorklachtenregeling

In de kantoorklachtenregeling is geregeld hoe klachten tegen ons kantoor intern afgehandeld worden. Wilt u hier meer over weten, dan horen we graag van u. Hier kunt u onze kantoorklachtenregeling downloaden.

Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen