Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Over deze vraag bestaat bij veel bedrijven nog steeds onduidelijkheid. Ook na de Wet Incassokosten die al op 1 juli 2012 is ingevoerd.

Betaalt uw klant niet binnen de afgesproken betalingstermijn, dan is hij te laat (lees: in verzuim). Wat als u geen betalingstermijn hebt afgesproken? Uw klant is dan uiteraard niet zomaar te laat. U moet uw klant dan eerst per brief een datum geven om alsnog te betalen. Betaalt u klant dan nog niet, dan is hij in verzuim.

Stel, u hebt een betalingstermijn afgesproken en uw klant betaalt niet. Na afloop van de betalingstermijn is uw klant automatisch in verzuim. U moet dan uw klant schriftelijk aanmanen alsnog te betalen. Overigens mag u nog steeds uw klant eerst een vriendelijke herinnering sturen voordat u uw klant een aanmaning toestuurt.

Op het bepalen van de (hoogte) van de incassokosten en wanneer deze verschuldigd zijn, is de aard van uw klant van invloed. Is uw klant een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (lees: een consument), dan moet u hem een laatste termijn van 14 dagen geven om te betalen. Bovendien moet u hem precies aangeven welk bedrag aan incassokosten hij verschuldigd is als hij niet binnen die termijn betaalt. Deze aanmaning stuurt u bij voorkeur aangetekend. Deze termijn hoeft u uw zakelijke klant niet te bieden.

Let op. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na verzending van de aanmaning. Dat betekent dat de vordering dus pas na deze 14 dagen met de incassokosten mag worden verhoogd. Dit is overigens iets anders dan de wettelijke (handels-)rente. Die is uw klant over de hoofdsom verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Wanneer uw klant een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de volgende wettelijke vastgelegde incassokosten:

 Hoofdsom  Hoogte incassokosten (excl. BTW)
 Kleine vorderingen (tot € 266,67)  Maximaal € 40,00
 Grote vorderingen:  Over de eerste € 2.500,00  15 %
 Over de volgende € 2.500,00  10 %
 Over de volgende € 5.000,00  5 %
 Over de volgende € 190.000,00  1 %
 Over het meerdere  0,5 %
Maximum incassokosten € 6.775,00

Bij zakelijke klanten kunt u in uw algemene voorwaarden zelf de hoogte van de incassokosten bepalen. U mag namelijk van de Wet Incassokosten afwijken.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het civiele vastgoed en alles wat daarmee samenhangt.

Interessant?
Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen