Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Kunt u als huurder iets tegen een huurprijsverhoging doen?

U bent huurder van een woonruimte en krijgt op een dag een brief van de verhuurder op de mat. De verhuurder wil de huurprijs verhogen. Moet u dit zomaar accepteren? Of kunt u hiertegen actie ondernemen?

Als de verhuurder de prijs wil verhogen, moet hij dat schriftelijk verzoeken. Dat is dus in dit geval goed gegaan. Waar u op moet letten is het volgende: in de brief moet een datum staan waarop de verhoging moet ingaan (de ‘ingangsdatum’). Vóór die datum moet u de verhuurder schriftelijk laten weten niet in te stemmen met het voorstel. Als u dat doet, dan heeft de verhuurder tot zes weken na de ingangsdatum de tijd om de huurcommissie te verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van zijn voorstel. Bij dit verzoek moet hij een afschrift van het voorstel overleggen met een afschrift van uw bezwaar.

Wat nu als u niet reageert voor de voorgestelde ingangsdatum en het voorstel met de gewone post is verstuurd? Dan moet de verhuurder u binnen zes weken na de ingangsdatum herinneren aan zijn voorstel. Deze herinnering moet schriftelijk én moet een afschrift van het voorstel bevatten. De verzending van de herinnering moet per aangetekende post. Als u dan nog steeds niet instemt met het voorstel, moet u zelf actie ondernemen. U moet binnen drie maanden na de ingangsdatum een verzoek indienen bij de huurcommissie. Dit verzoek moet een afschrift van het voorstel én de herinnering bevatten. U hoeft de verhuurder overigens niet zelf over dit verzoek te informeren. Dat doet de huurcommissie onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek. Let op. Zorg dat u uw verzoek op tijd indient. Doet u dat niet, dan geldt de voorgestelde huurverhoging en ingangsdatum als overeengekomen.

Het voorgaande verloopt iets anders wanneer de verhuurder reeds zijn voorstel per aangetekende post heeft verzonden. Als u dan niet reageert voor de voorgestelde ingangsdatum, dan kan de verhuurder tot zes weken na de ingangsdatum de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Een herinnering is dan niet vereist. Bij dit verzoek moet de verhuurder wel een afschrift van het voorstel èn een bewijs van aangetekende verzending overleggen.

Beoordeling door de huurcommissie
Bij de beoordeling vormen diverse artikelen van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (UHW) het toetsingskader voor de huurcommissie. Zo toetst de huurcommissie of het maximale huurverhogingspercentage en de maximale huurprijsgrens al dan niet worden overschreden. De huurcommissie oordeelt alleen over de kwaliteit van de woonruimte als de woningwaardering onderwerp van geschil is. De door u als huurder onverplicht aangebrachte voorzieningen worden niet meegenomen in de beoordeling. Zelfs niet als het gaat om voorzieningen ‘waardoor het woongerief geacht kan worden te zijn gestegen’. Het peilmoment waartegen de huurcommissie beoordeelt, is het tijdstip van de door de verhuurder voorgestelde ingangsdatum van de aangezegde verhoging.

De uitspraak
Is het verzoek op tijd en volledig/correct ingediend, dan doet de huurcommissie uitspraak over de redelijkheid van het voorstel. Óf de huurcommissie acht de verhoging van de huurprijs redelijk, óf zij acht het ongewijzigd blijven van de huurprijs redelijk. In haar uitspraak neemt de huurcommissie tevens een besluit over de eventuele ingangsdatum van de aangezegde verhoging.

Heroverweging
Wat nu als u met de huurprijsverhoging hebt ingestemd en u zich hebt bedacht? Op een instemming kunt u in principe niet terugkomen. Dit is alleen anders als tussen het voorstel en de ingangsdatum geen termijn van twee maanden is gehanteerd, of wanneer de verhuurder de huurder in het voorstel niet heeft gewezen op de mogelijkheid om bezwaar tegen de verhoging te maken. In alle andere gevallen kunt u dus niet terugkomen op uw instemming. Let dus goed op wanneer u met een prijsverhoging instemt.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen