Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Kruimelgevallenregeling: ook voor het tijdelijk legaliseren illegaal grondgebruik

Ruim tien jaar geleden hebt u op uw kavel op een recreatiepark een chalet gebouwd. U wilde namelijk graag wonen midden in de natuur. Volgens het bestemmingsplan is permanent wonen op het recreatiepark echter niet toegestaan. U wilt dit gebruik alsnog legaliseren, maar u hebt geen zin in een ellenlange procedure. Wat kunt u doen? Valt dit misschien ook onder de zogenoemde kruimelgevallenregeling?

Kruimelgevallenregeling

Met de ‘kruimelgevallenregeling’ kunt u afwijken van het bestemmingsplan. In het Besluit omgevingsrecht (artikel 4, bijlage II) is een lijst opgenomen van gevallen waarin een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan kan worden verleend. Denk hierbij onder andere aan het plaatsen van een dakopbouw, balkon of een antenne-installatie. Maar vergist u zich niet: ook het gedurende tien jaar gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning kan onder de kruimelgevallenregeling vallen. Of het tijdelijk gebruiken van aan kantoorgebouw voor de huisvesting van statushouders. (lid 11).

Bijkomend voordeel van het voeren van deze zogenoemde kruimelprocedure is dat het een relatief korte en eenvoudige procedure is. De procedure duurt namelijk ongeveer zes tot acht weken. Enkel de medewerking van het college is vereist en daarbij heeft het college veel beleidsvrijheid. Zo is er ook geen instemming nodig van de gemeenteraad.

Tienjaarstermijn

U mag volgens de regeling (artikel 4, lid 11, Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) voor een termijn van maximaal tien jaar van het bestemmingsplan afwijken. Het kan zijn dat in die tien jaar meerdere vergunningen worden afgegeven voor de kruimelafwijking. Bijvoorbeeld een eerste vergunning voor een periode van vijf jaar. En vervolgens nogmaals een vergunning voor eenzelfde periode. De totale tijdsduur mag  de maximale periode van tien jaar niet overschrijden.

Wanneer vangt die tienjaarstermijn aan?

Wanneer de tienjaarstermijn begint te lopen, is voer voor discussie geweest. De Raad van State heeft echter inmiddels bepaald, dat die termijn aanvangt bij de eerste verlening van een vergunning voor tijdelijk gebruik. Dus niet op het moment dat het illegaal gebruik is aangevangen. Kortom, zelfs wanneer het illegaal gebruik van het chalet feitelijk gezien al langer dan tien jaar bestaat, kan dus alsnog een tijdelijke afwijkingsvergunning worden verleend voor maximaal tien jaar. In uw geval is sprake van een langer gebruik dan tien jaar. Desondanks komt u nog steeds in aanmerking voor deze vergunning. Mits uiteraard het college daaraan wil meewerken.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen