Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Beperking van de concurrentie in uw huurcontract?

U wilt een praktijkruimte huren en het liefst in een bedrijfsverzamelgebouw met aanverwante beroepen. Maar uw directe concurrent wilt u liever buiten de deur houden, kan dat? En hoe dan? In dit artikel vindt u de informatie waar u op moet letten.

In een bedrijfsverzamelgebouw komen vaak meerdere disciplines die in dezelfde hoek liggen, bij elkaar. Denk aan een verzamelgebouw met een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een verloskundepraktijk en een tandartspraktijk. U wilt voorkomen dat er op termijn een concurrent met precies hetzelfde specialisme in uw bedrijfsverzamelgebouw komt te zitten.

Branchebeschermingsbepalingen toegestaan?
U kunt hierover afspraken maken met uw verhuurder. Dit moet dan worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Dit houdt in dat u de verhuurder verbiedt een deel van het bedrijfsverzamelgebouw aan een concurrent te verhuren. Hoe ver mag u daarin gaan? Niet zo ver is gebleken. Al snel wordt aangenomen dat een dergelijke branchebeschermingsbepaling in een huurovereenkomst in strijd is met artikel 6 Mededingingswet. Het gaat erom dat er geen merkbare beperking van de mededinging in een bepaalde regio mag zijn. Vaak wordt zelfs een wijk of een bedrijfsverzamelgebouw als een regio aangemerkt. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Zo is er specifiek voor beginnende winkelcentra een vrijstelling in de wet opgenomen. Een dergelijke vrijstelling bestaat niet voor de hierboven omschreven situatie. De vraag is dan ook of een verbod aan de verhuurder om aan een concurrent te verhuren, stand zal houden. De verhuurder kan zich beroepen op de beperking van de mededinging en alsnog een dergelijke overeengekomen bepaling vernietigen en er zich dus niet aan houden.

Wat kunt u wel?
Verhuurder en huurder kunnen afspreken dat de huurovereenkomst beperkt wordt voor een specifiek omschreven gebruik. De verhuurder kan in alle huurovereenkomsten expliciet opnemen dat enkel een specifiek gebruik is toegestaan. Zo kan de verhuurder sturen wat de huurders in een bedrijfsverzamelgebouw voor praktijk uitoefenen. Dergelijke bestemmingsclausules worden vaak niet in strijd met artikel 6 Mededingingswet geacht. De verhuurder kan dan via een dergelijke bestemmingsclausule in de huurovereenkomst voorkomen dat een huurder die via indeplaatsstelling er later bij is gekomen alsnog gaat concurreren. Verhuurders zijn vaak wel bereid dergelijke bestemmingsclausules op te nemen omdat dit de verhuurbaarheid ten goede komt.

Wellicht kunt u stellen dat de verhuurder onder omstandigheden tekortschiet. Dit kan het geval zijn indien de verhuurder welbewust een concurrent in huis haalt terwijl hij weet dat u daar niet op kunt reageren door de beperkende bestemmingsclausule in uw huurcontract. In dat geval kan de verhuurder u niet houden aan die bestemming en pleegt deze een onrechtmatige daad en is hij jegens u schadeplichtig.

Let op!
Indien u een dergelijke beperkende bestemming opneemt, kunt u als huurder zelf niet ineens andere diensten, die buiten de omschrijving vallen, uitoefenen. Ook niet indien deze werkzaamheden niet concurrerend zijn voor andere huurders. De verhuurder kan u aan de bestemmingsclausule houden.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen