Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Bankgarantie afdwingbaar bij failliete huurder.

U verhuurt een groot winkelpand voor de duur van vijf jaar. Bij het sluiten van de huurovereenkomst heeft de huurder een bankgarantie ter waarde van drie maanden huur afgegeven. Na drie jaar gaan de zaken achteruit bij de huurder. Hij heeft zoveel moeite om de huur te betalen en dat blijkbaar niet alleen. Hij wordt namelijk failliet verklaard. De curator zegt vervolgens de huurovereenkomst op grond van de Faillissementswet. Hij doet dat met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De huur voor de resterende periode loopt u dus mis. Kunt u een deel van de leegstandschade dekken met de bankgarantie? Alle beetjes helpen namelijk.

Bankgarantie mocht inderdaad getrokken worden

Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad twee eerdere arresten over het verhalen van leegstandschade na faillissement van de huurder verder uitgewerkt. In deze zaak had de bank een bankgarantie afgegeven, die inhield dat de bank de leegstandschade bij eventueel faillissement van de huurder moest betalen. Na het faillissement van de huurder riep de verhuurder de bankgarantie in. De bank betaalde die uit om deze betaling vervolgens te verreken met een contragarantie. Door deze handeling werd de boedel benadeeld, omdat dat binnen de boedel viel. De boedel werd hierdoor dus benadeeld. Het Hof oordeelde dat de verhuurder hierdoor ongerechtvaardigd verrijkt was. De Hoge Raad deelde deze mening echter niet.

De Hoge Raad benadrukt in het arrest dat de regeling van artikel 39 Faillissementswet er is in het belang van de verhuurder en de boedel. Dat de bank ten onrechte tot verrekening ten laste van de boedel overgaat, kan de verhuurder niet worden aangerekend. Dit is een kwestie tussen de curator en de bank. In dit geval kon de verhuurder dus wel degelijk aanspraak maken op de bankgarantie en alsnog zijn leegstandschade verhalen. Hij handelde daarmee niet in strijd met de Faillissementswet.

Voldoet uw model bankgarantie en/of huurovereenkomst aan de eisen?

Naar verwachting zullen nog weinig banken meewerken aan een bankgarantie die ook leegstandschade vergoedt, maar voor het geval u zo’n bank treft: Zorg er dan voor dat uw model bankgarantie en/of huurovereenkomst aan de eisen voldoet die de Hoge Raad daaraan stelt. U moet namelijk uitdrukkelijk aangeven dat de bankgarantie ook dient ter verhaal van leegstandschade. Het is daarom verstandig om uw bankgarantie en/of huurovereenkomst te laten screenen door een specialist.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen