Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


BVO, VVO of toch liever WVO? Eindelijk einde aan verwarring rondom aanduiding winkeloppervlakten?

In de vastgoedsector worden oppervlakten op verschillende wijzen gedefinieerd. Zo kennen we begrippen als Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak (WVO). Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? De rechtspraak maakt in ieder geval duidelijk dat partijen bij het sluiten van een huurovereenkomst toch niet altijd hetzelfde bedoelen. In het kader van de Retailagenda heeft een werkgroep onder leiding van Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) eenduidigheid in het gebruik van die begrippen gebracht. Zij hebben namelijk op 4 oktober 2017 de notitie “Uniforme definities winkeloppervlakten Retailagenda” uitgebracht.

Retailagenda

In 2015 hebben we al eens een artikel geschreven over de zogenoemde Retailagenda. Hierin heeft minister Kamp toentertijd zijn toekomstplannen voor de retailsector kenbaar gemaakt. Het een en ander om de retailsector klaar te maken voor de toekomst.

Notitie “Uniforme definities winkeloppervlakten Retailagenda”

Een resultaat van deze Retailagenda vormt deze notitie. Dit om eenduidigheid in de gehanteerde begrippen te brengen om zo in ieder geval wat dat onderdeel betreft duidelijkheid te creëren. Zaak is natuurlijk wel dat gebruikers van deze begrippen zich hierbij aansluiten en dus deze begrippen ook gaan hanteren… voor zover ze dat nog niet doen.

Hierna lichten we deze definities kort toe en hoe zij volgens NRW en IVBN zouden moeten worden gebruikt. Wilt u meer weten? De definities en de nadere omschrijving van die definities kunt u hier downloaden. Uiteraard kunt u ook de site van NRW raadplegen.

BVO (Bruto Vloer Oppervlak)

Hieronder wordt verstaan de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimte van een vastgoedobject gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidigsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen. Deze oppervlakte wordt gemeten volgens NEN 2580.

Deze definitie wordt bijvoorbeeld gebruikt om plancapaciteit in kaart te brengen, bij het opstellen van bestemmingsplannen, bij stedelijke herverkavelingen, bij het bepalen van WOZ- en gebruikswaarden, als grondslag voor het vaststellen van de hoogte van bouwleges.

Verhuurbare vloeroppervlak (VVO)

Wordt deze definitie gebruikt, dan gaat het om de verhuurbare vloeroppervlak van een gebouw. Het gaat dus om de oppervlakte van een ruimte of een groep ruimte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die deze ruimtes omhullen. Bij deze berekening worden bepaalde ruimtes, denk aan trappenhuizen of ruimtes waarin gebouwinstallaties zijn ondergebracht en worden bediend, niet meegerekend.

Deze definitie wordt onder andere gebruikt bij taxaties, bij het berekenen van beleggingswaardes, bij aan- en verhuur en bij het benchmarken.

Winkelvloeroppervlak (WVO)

Hieronder wordt verstaan het oppervlak van een (winkel)unit dat voor publiek vrij toegankelijk is, danwel zichtbaar is inclusief de ruimten die direct met de verkoop samenhangen. Bij dit oppervlak worden bijvoorbeeld paskamers en etalages gerekend. Ook vallen de ruimtes voor winkelwagentjes en entreeruimtes onder dit oppervlak. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor het toilet en de keukenruimte en de kantine of de opslag- en kantoorruimtes.

Deze definitie levert in de praktijk weinig problemen op. Toch zijn er situaties waarin niet direct duidelijk is of een ruimte wel of niet moet worden meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan een mooie vijver in een winkelpand, een koffiehoekje bij een modezaak of een compleet restaurant bij een grote woonwinkel.


Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Neem contact op
Bel (0413) 787 147

Of stuur ons een e-mail

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen