Vastgoed kennisbank / Onze kennis, compleet en actueel.

Loden leidingen leveren nog sneller een gebrek op. Opletten dus.

7/04/2021 Huurgebreken

Eerste bodemuitspraak over huurprijsvermindering wegens de coronacrisis is een feit.

3/02/2021 Huurprijs

De huurprijs verhogen van een vrijesectorwoning? Zo doet u dat.

29/05/2020 Huurprijs

Krakers ontruimen? Pandeigenaar trekt ook na bruikleen niet aan het kortste eind.

20/03/2020 Bruikleen

Gemeente gedoogt illegale bouw (niet): wat kunt u doen?

13/01/2020 Bestuurlijk vastgoed

Wet Damocles: mag de burgemeester uw pand sluiten?

13/11/2019 Hennep

Wie is uw huurder eigenlijk?

4/11/2019 Bedrijfsruimte

Geen vergoeding planschade wegens voorzienbaarheid?

17/10/2019 Bestuurlijk vastgoed

Makelaar aansprakelijk stellen voor schade?

17/10/2019 Bedrijfsruimte

Wanneer is de gemeente bij de verhuur van vastgoed niet gebonden aan de Wet Markt en Overheid?

31/08/2019 algemeen-belanguitzondering

Vertrouwensbeginsel geschonden? Sneller succes met deze 3 stappen!

22/07/2019 Bestuurlijk vastgoed

Wanneer is er sprake van huur?

18/06/2019 Kennisbank

Aanzegging einde huur bij de tijdelijke verhuur van woonruimte: waar moet u op letten?

14/05/2019 Aanzeggingsverplichting

Wat kunt u doen tegen geluidsoverlast van uw (boven)buren?

2/05/2019 Civiel vastgoed

Van eenmanszaak naar BV en huurt u een bedrijfspand? Zorg ook voor een goede contractsovername!

30/04/2019 Bedrijfsruimte

Planschade indienen: waar moet u op letten?

18/04/2019 Bestuurlijk vastgoed

Aannemer aansprakelijk voor (verborgen) gebreken in uw nieuwbouwwoning?

16/04/2019 Civiel vastgoed

Projectuitvoeringsbesluit: sneller bouwen door gewijzigde Crisis- en herstelwet

27/03/2019 Bestuurlijk vastgoed

Schending NVM-meetinstructie (NEN 2580): hoe wordt de schade vastgesteld?

11/03/2019 Civiel vastgoed

“Landjepik”: 4 tips bij het terugvorderen van uw grond

26/02/2019 Civiel vastgoed

De huurbeëindigingsovereenkomst

20/12/2018 Huurbeëindiging

Gronduitgifte: hebt u recht op een gelijke kans bij de aankoop van gemeentegrond?

12/12/2018 Beginselen van behoorlijk bestuur

De verhuis- en inrichtingsvergoeding bij einde huur ziet niet toe op goodwill

4/12/2018 Goodwill

Aanscherping van de Wet markt en overheid

29/11/2018 algemeen-belanguitzondering

Help, hennep! Hoe voorkomt u de sluiting van een door u verhuurd pand?

14/11/2018 Bestuurlijk vastgoed

Meetinstructie NEN 2580: makelaar aansprakelijk stellen bij verkeerd woonoppervlak?

30/10/2018 Civiel vastgoed

Het vervangen van sloten wanneer uw huurder niet betaalt. Mag dat?

16/10/2018 Huurachterstand

Het nieuwe ROZ-model bankgarantie

10/10/2018 Bankgarantie

Dit wordt een nieuwe structuur opbouw van de artikelen

9/08/2018 Kennisbank

Art. 13b Opiumwet: Burgemeester sluit gehele perceel met alle daarop bevindende opstallen.

2/08/2018 Bestuurlijk vastgoed

Investeren in een zonnepark? Zorg dat u het ook juridisch goed regelt.

31/07/2018 Civiel vastgoed

Verplichte volgorde bij gecombineerde toepassing kruimelgevallen.

25/07/2018 Bestemmingsplan

Een kruimelgeval moet je ruim uitleggen.

25/07/2018 Bestemmingsplan

Whitepaper: Uw huurder failliet.

18/07/2018 Faillissement huurder

Koop breekt geen huur. Ook niet bij gedeeltelijke koop.

18/07/2018 Huurovereenkomst

Zero-tolerance-beleid en sluiting na overtreding van de Opiumwet.

9/07/2018 Bestuurlijk vastgoed

Een bouwcontract op basis van de UAV-GC.

9/07/2018 Bouwcontract

Ouderdomsclausule: zo beperkt u aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken.

11/06/2018 Civiel vastgoed

Verhuurders tijdelijk huurcontract woonruimte opgelet!

23/05/2018 Huurrecht

Gemeente schendt inspanningsverplichting.

11/05/2018 Bestuurlijk vastgoed

Huurovereenkomst bedrijfsruimte korter dan 2 jaar, wat zijn de risico’s?

3/05/2018 Bedrijfsruimte

Risico bij onderhuur: onbevoegdheid hoofdhuurder.

18/04/2018 Hoofdhuurder

Kostenverhaal: taxatiewaarde of werkelijke kosten?

16/04/2018 Bestemmingsplan

Gedeeltelijk vergunningvrij bouwen, wanneer mag dat?

30/03/2018 Bestuurlijk vastgoed

Modelreglement 2017 vastgesteld! Is de splitsingsakte van uw VvE wel up to date?

30/03/2018 Civiel vastgoed

Overeenkomst ontbinden vanwege bevolkingskrimp als onvoorziene omstandigheid?

12/03/2018 Bestuurlijk vastgoed

Wanneer wordt mijn vakantiehuis of recreatiepark gezien als een woning voor de OZB?

12/03/2018 Bestuurlijk vastgoed

Stappenplan: is sprake van een causaal verband bij onrechtmatige besluitvorming gemeente?

15/02/2018 Bestuurlijk vastgoed

Afwijkend beding in huurcontract horeca- en winkelruimte, hoe zit dat?

19/01/2018 Afwijkend beding

SMS- en WhatsAppberichten vallen onder de Wob.

19/01/2018 Bestuurlijk vastgoed

Teveel servicekosten voor uw huurwoning betaald? Onderneem tijdig actie!

11/01/2018 Huurrecht

Welke rechter is bevoegd bij tegenstrijdige algemene voorwaarden?

3/01/2018 Algemene voorwaarden

Appartement kopen? Maak goede afspraken over het recht op een parkeervergunning!

3/01/2018 Civiel vastgoed

BVO, VVO of toch liever WVO? Eindelijk einde aan verwarring rondom aanduiding winkeloppervlakten?

20/12/2017 Bruto Vloer Oppervlak

De retailagenda.

20/12/2017 Civiel vastgoed

Uw pand verkopen of verhuren? Voorkom een boete en denk aan uw energielabel!

19/12/2017 Besluit energieprestatie gebouwen

Geen reactie op uw aanvraag per brief: is uw omgevingsvergunning van rechtswege verleend?

5/12/2017 Algemene wet bestuursrecht

De grote vastgoedgids is nu verkrijgbaar!

29/11/2017 Blog

Toepassing kruimelgevallenregeling bij gebruikswijziging én uitbreiding pand?

27/11/2017 Besluit omgevingsrecht

Wanneer is verzwaring of uitbreiding van een oude erfdienstbaarheid toegestaan?

27/11/2017 Civiel vastgoed

Verlies redelijk belang bij erfdienstbaarheid door komst openbare weg?

27/11/2017 Civiel vastgoed

Help, ik ben gedagvaard!

27/11/2017 Civiel vastgoed

Vergoeding voor veranderingen in het gehuurde?

16/10/2017 Huurrecht

Help, mijn huurder is klusser! Wat kunt u doen?

16/10/2017 Huurovereenkomst

Strijd met het privaatrecht en toch een vergunning?

16/10/2017 Bestemmingsplan

Vogelverschrikker toch géén bouwwerk.

10/10/2017 Bestuurlijk vastgoed

Kruimelgevallenregeling: ook voor het tijdelijk legaliseren illegaal grondgebruik

12/09/2017 Besluit omgevingsrecht

Slapende VvE, weg ermee!

12/09/2017 ALV

Schade door fout in bestemmingsplan: hebt u recht op een vergoeding?

29/08/2017 Bestemmingsplan

VvE’s mogen lenen! Bent u al op de hoogte van de nieuwe Wet Verbetering VvE?

23/08/2017 Civiel vastgoed

De VvE dwingen om voor onderhoud te reserveren? Let op: wetswijziging!

16/08/2017 Civiel vastgoed

Energielabel C verplicht voor kantoren per 2023.

9/08/2017 Civiel vastgoed

Bankgarantie afdwingbaar bij failliete huurder.

9/08/2017 Bankgarantie

Het nieuwe ROZ-model voor woonruimte.

9/08/2017 Huurovereenkomst

Verpachters opgelet! Is uw pachtprijs al aangepast aan de nieuwe norm?

8/08/2017 Civiel vastgoed

Wet kwaliteitsborging uitgesteld!

21/07/2017 Civiel vastgoed

De 14-dagenbrief: wanneer gaat de termijn lopen?

10/07/2017 Civiel vastgoed

Ladderrecht: wanneer mag u het perceel van een ander gebruiken?

10/07/2017 Civiel vastgoed

Bouwgebreken: wanneer klaagt uw opdrachtgever te laat?

10/07/2017 Civiel vastgoed

Verminderd huurgenot door derden.

9/06/2017 Huurrecht

SMS en WhatsApp-berichten als bewijs voor mondeling contract?

7/06/2017 Civiel vastgoed

Vanaf 1 juli 2017 geen onredelijk lange betaaltermijnen meer.

5/05/2017 Civiel vastgoed

Kun je als appartementseigenaar een VvE tot handelen dwingen?

5/05/2017 Civiel vastgoed

Asbestdaken? Weg ermee! 2024.

5/05/2017 Bestuurlijk vastgoed

De Wet aanpak woonoverlast: wat levert dit voor u als verhuurder op?

19/04/2017 Bestuurlijk vastgoed

Verjaring… Toch nog hoop voor de oorspronkelijk eigenaar?

18/04/2017 Civiel vastgoed

Kopje koffie tijdens het shoppen?

18/04/2017 Actueel

Wonen in een verbouwd winkelpand?

12/04/2017 Civiel vastgoed

Meer rendement uit een woning door splitsing?

12/04/2017 Civiel vastgoed

Het heeft geen prioriteit!

13/03/2017 Bestuurlijk vastgoed

Voldoende waarborgen voor medepacht of overname pacht?

20/02/2017 Civiel vastgoed

Is uw pachtovereenkomst nog niet schriftelijk vastgelegd. Het kan nog steeds!

20/02/2017 Civiel vastgoed

Verjaring? Echt niet als het aan Hof Den Bosch ligt!

14/02/2017 Civiel vastgoed

Verruiming begrip ‘bouwterrein’ voor de btw.

13/02/2017 Civiel vastgoed

Versoepeling regels huurkoop.

8/02/2017 Civiel vastgoed

Krakers ontruimen? Pandeigenaren trekken niet langer aan ’t kortste eind.

6/02/2017 Civiel vastgoed

Bent u als woningcorporatie al bekend met de huursombenadering?

13/01/2017 Huurrecht

De Wet doorstroming huurmarkt en de minimale huurtermijn.

13/01/2017 Huurrecht

De verhuiskostenvergoeding bij renovatie verduidelijkt.

13/01/2017 Huurrecht

Algemene voorwaarden

28/12/2016 Civiel vastgoed

"Puur gedegen vastgoed advies"

Wij houden altijd rekening met langetermijnbelangen.

Opsteen advocaat in vastgoed / Specialisatie civiel vastgoed en bestuurlijk vastgoed

Welkom op onze website! Opsteen advocaat in vastgoed is een niche advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en alles wat daarmee samenhangt. Wij richten ons daarbij op het civiele vastgoed, het bestuurlijk vastgoed en het huurrecht. Bij het civiele vastgoed kunt u denken aan het bouwrecht, contractenrecht, koop onroerend goed en projectontwikkeling. Bij het bestuurlijk vastgoed kunt u denken aan het bestuurs(proces)recht, het omgevingsrecht en het planschaderecht. Binnen al deze rechtsgebieden werken wij samen met onze klanten. Wij staan voor onze klant, voor hun belangen en houden daarbij altijd rekening met de langetermijnbelangen. Ook als zij daar niet aan (kunnen) denken.

Klanten vinden het vaak lastig om een advocaat te benaderen. Deze drempel nemen wij weg door onze kennis te delen. Wij vinden het namelijk enorm belangrijk dat klanten ons in een vroegtijdig stadium benaderen. Dan kunnen wij namelijk het meeste rendement voor die klant bereiken.

Bestuurlijk vastgoed

Algemeen bestuurs- en procesrecht, grondbeleid/exploitatie, omgevingsrecht, pacht, planschade.

Civiel vastgoed

Appartementsrecht, burenrecht, bouwrecht, contractenrecht, koop onroerend goed, projectontwikkeling.

Huurrecht

Algemeen huurrecht, huur middenstandbedrijfsruimte, huur overige bedrijfsruimte, huur woonruimte.

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen