Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Ook vrije advocaatkeuze bij bezwaarprocedures!

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan hebben we mogelijk goed nieuws voor u. Het Europese Hof heeft het recht op vrije advocaatkeuze namelijk weer verder verruimd. U kunt dus niet alleen in juridische procedures op dit recht een beroep doen. Het kan ook in bezwaarprocedures.

U was er vast al mee bekend, maar sinds eind 2013 geldt dus een zgn. vrije advocaatkeuze voor alle procedures. Dat had het Europese Hof toen bepaald. Rechtsbijstandverzekeraars stelden zich toen echter op het standpunt dat de uitspraak van het Hof alleen betrekking had op juridische procedures. Dus niet op bezwaarprocedures. Wilde u een externe advocaat inschakelen dan werden de werkzaamheden van die advocaat alleen vergoed als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht was. Erg vervelend als u juist in bezwaarprocedures juridische bijstand kon gebruiken.

Uitspraak van 7 april 2016

Het Hof heeft het recht van vrije advocaatkeuze nu dus verder verruimd. Het Hof heeft namelijk op 7 april 2016 bepaald dat onder het begrip “administratieve procedure” ook bezwaarprocedures vallen. U hebt nu dus ook in die gevallen de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen mét behoud van een recht op vergoeding van die advocaatkosten. Voorheen was dat anders.

De zaak van 7 april 2016 draait om een verzekerde van Achmea aan wie een zorgindicatie is geweigerd. Hij wilde bezwaar indienen tegen het besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarvoor wilde hij een externe advocaat inschakelen. Dat weigerde Achmea. Het gerechtshof Amsterdam wendde zich tot het Europese Hof met de vraag of hier sprake was van een administratieve procedure. Het Hof beantwoordde deze vraag bevestigend. Verzekerde had dus het recht om voor deze kwestie een externe advocaat in te schakelen.

[tfuse_contactform tf_cf_formid=”0″]

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen