Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Krakers en hun huisrecht.

Vraag van de week: Als ik mijn eigen pand ga kraken, kom ik dan in de gevangenis? Gelukkig kon ik deze vraag snel beantwoorden. Dat is namelijk niet het geval. Kraken is weliswaar strafbaar, maar hiervoor ga je echt niet zomaar naar de gevangenis. Laat staan dat de politie de eigenaar uit zijn pand zet. Gewone krakers worden namelijk al zelden uit panden gezet… laat staan dat de politie eigenaren uit hun woning zet, omdat zij die in strijd met een aflopende huurovereenkomst in gebruik hebben genomen.

Huisrecht is geen woonrecht

Overigens mocht ik deze week het vonnis in een kraakzaak ontvangen. De rechter was hierin erg duidelijk: het huisrecht (art. 12 Grondwet en 8 EVRM) waarop officieren van justitie graag hun besluit om niet over te gaan tot strafrechtelijke ontruiming baseren, moet strikt geïnterpreteerd worden. Het staat niet aan het opeisen van het gekraakte pand door de rechthebbende in de weg. Het huisrecht geeft namelijk slechts de mogelijkheid om in geval van een dreigende (strafrechtelijke) ontruiming, deze ontruiming eerst door een rechter te laten toetsen. Hieruit vloeit dus niet per definitief een woonrecht uit, zoals toch vaak gedacht wordt.

Belangenafweging

Ook op het punt van de belangenafweging was de rechter duidelijk: als vast staat dat sprake is van kraak waarmee vast staat dat de krakers zonder recht of titel in een pand verblijven, dan is de eigenaar in beginsel bevoegd het pand op te eisen. De belangenafweging betreft dan het recht om vrijelijk over eigendommen te kunnen beschikken vs het verblijf door krakers in deze panden. Dat krakers mogelijk dakloos worden door een ontruiming legt volgens de rechter onvoldoende gewicht in de schaal. Kraken is namelijk een strafbaar feit (138a WvSr).

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen