Aanmelden voor de nieuwsbrief Door Opsteen | advocaat in vastgoed


Een energieloket… Hebt u het al?

Op 6 september 2013 is het Energieakkoord aangenomen. Dit Energieakkoord voor duurzame groei moet een fundament leggen voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het Energieakkoord is niet alleen gericht op het milieu, maar ook op de Nederlandse economie. Zo gaan alle partijen, die het Energieakkoord ondertekend hebben fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. De partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend, zijn onder meer de overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, consumentenorganisaties en koepelorganisaties voor de industrie, de transportsector en de energiesector. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) helpt de gemeenten met het bereiken van de doelstellingen door middel van een ondersteuningsprogramma. Een van de doelstellingen waarbij de VNG een ondersteunende rol speelt, is het oprichten van energieloketten.

Energieloket
In 2016 moeten alle regio’s (zowel gemeenten als provincies) een energieloket hebben. Bij een energieloket worden inwoners, ondernemers en bestuurders van de regio geïnformeerd over energiebesparing en duurzame energie. Een energieloket is dus het informatiepunt van de regio wat betreft energiebesparing en duurzame energie. De VNG ondersteunt de gemeenten en provincies met het creëren van zo’n energieloket.

Hoe creëer je een energieloket?
Het VNG ondersteunt de gemeenten door het beschikbaar stellen van geld. Dit geld dient te worden ingezet voor de vorming en doorontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het samenwerkingsverband moet ten bate zijn van lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking gericht op de particuliere woningeigenaar. Voor regionale ondersteuning moet de gemeente een aanvraag doen. Een van de voorwaarden voor deze ondersteuning is dat met het geld de gemeente een energieloket opricht. Het is dan aan de gemeente zelf om dit informatiepunt nader in te vullen. Dit informatie punt kan zowel digitaal als fysiek zijn en kan lokaal of regionaal worden georganiseerd. Met het geld van het ondersteuningsprogramma is de gemeente verplicht een energieloket op te richten. Hoe de gemeente dit doet, is aan de gemeente zelf.

Dit is een betaald artikel

Om dit artikel te lezen heb je ons kennisabonnement nodig. Blijf voor €10 per maand op de hoogte van alle zaken binnen het vastgoedrecht.

Abonneer je nu

U bent op zoek naar
vastgoed advies?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24-uur terug.Boek: Grond verhuren als overheid?

5 manieren om het aan te pakken.

Nu bestellen